DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Arbetsmiljöverket om kritiken: ”Hög ambition att lyssna”

Bild: Naina Helén Jåma/TT, Arbetsmiljöverket

I en tidigare TN-artikel riktas kritik mot Arbetsmiljöverket som bland annat handlar om att företag upplever att det är svårt att få svar på hur de ska tolka lagstiftningen. Här bemöter Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, kritiken.

Vad har du för kommentar till att företag upplever att de i kontakt med Arbetsmiljöverket inte får svar på sina frågor om hur de ska tolka lagen och göra för att göra rätt?

– Vi är i grunden en myndighet som ska bedriva tillsyn och se till att arbetsmiljölagar och regler följs på svenska arbetsplatser. I den delen ingår det även att putta arbetsgivare i en viss riktning eller att via kravställande konstatera om något inte har gjorts på rätt sätt.

– Jag förstår att det här kan vara svårt, framförallt för mindre arbetsplatser. Men att vi som myndighet skulle säga exakt hur de ska göra är dock vanskligt. Förutsättningarna kan se väldigt olika ut på arbetsställen även om de till det yttre kan likna varandra. Det som är rätt för ett företag kan vara fel för ett annat.

Om företag inte kan få vägledning från AV, hur ska de då veta hur de ska göra?

– Vi har en hel del vägledning och information, på vår webbplats bland annat, som beskriver hur man kan tänka kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur man kan få stöd och hjälp i sitt arbetsmiljöarbete.

– Men det kan vara svårt för vår svarstjänst att ge ett exakt svar på ett företags specifika fråga eftersom vi inte känner till alla fakta kring en viss situation. Det finns också stöd och vägledning man kan få på annat håll. En viss typ av stöd kan arbetsgivare få via företagshälsovården. De kan också ta kontakt med andra företag med samma utmaningar som har hittat lösningar. Jag har full respekt för att arbetsgivare kan känna sig ensamma i att inte få ett fullödigt svar från en myndighet, men det finns fler vägar att gå.

Hur ser ni på er roll när det gäller att stötta och ge företag råd?

– När vi är ute och genomför inspektioner så handlar det mycket om att ge inriktningar och informera om att en bra arbetsmiljö leder till en bättre arbetsplats och en bättre produktion. Det handlar mycket om att skapa intresse för ett fortsatt arbetsmiljöarbete även efter en inspektion. Den delen är oerhört viktig för vår myndighetsutövning.

– Min bedömning är att huvuddelen av det som en inspektör gör ute på arbetsplatsen är att öka kunskapen och förståelsen för lagstiftningen, kommunicera vikten av ett bra arbetsmiljöarbete och att ge tips om vilken typ av information som går att hitta på av.se men också på parternas kunskapsorganisationer, till exempel Sunt arbetsliv eller Prevent.

Hur ser du på att företagen efterfrågar en dialog med Arbetsmiljöverket?

– Det beror på vad man lägger i begreppet dialog. Vi är en tillsynsmyndighet som ska se till att arbetsgivare bedriver ett arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna som uppfyller de lagkrav som gäller.

– Vi har ingen möjlighet att vara på varje arbetsställe. Just nu jobbar vi intensivt med att prioritera så att vi går till de arbetsplatser där riskerna är som störst. Vi jobbar än mer idag med de som konkurrerar med dålig arbetsmiljö vilket leder till att de som vill arbeta med en säker arbetsmiljö slås ut.

– Vi har inte möjlighet att besöka alla företag runt om i landet och föra en diskussion kring arbetsmiljöfrågor även om vi kanske i grund och botten skulle vilja göra det. I stället prioriterar vi att vara på plats på de företag där det finns risker för en dålig arbetsmiljö och där det behöver göras en förflyttning framåt.

Vad har ni för kommentarer till att åtgärderna för samma typ av ärende kan variera så mycket?

– Inget företag är det andra likt. Förutsättningarna ser väldigt olika ut och det behöver ställas olika former av krav beroende på hur långt företaget har kommit i sitt arbetsmiljöarbete. Vi jobbar ständigt med att enhetligheten ska vara så stor som möjligt, men samtidigt går det inte att komma ifrån att vi är individer som ser olika saker med olika ögon.

Kan du förstå kritiken?

– Jag kan förstå att företagen skulle vilja att vi kom ut och satte oss ner och hade en dialog om arbetsmiljön men det har vi inte resurser till och det är heller inte vår roll att göra det. Vi är en tillsynsmyndighet med ett kontrollerande uppdrag. Sedan jobbar vi vid inspektioner också mycket med information för att beskriva lagstiftningen och hur företaget kan ta arbetet vidare. Men att säga exakt hur de ska göra ingår i dagsläget inte i vårt uppdrag och det har vi heller inte resurser för att göra.

– Vi är en myndighet med en hög ambition att lyssna in och att hjälpa företag att förändra och flytta fram positionerna när det gäller arbetsmiljön. Att det finns de som inte uppfattar det har jag full respekt för. Det finns ju också många som tycker att det fungerar bra och att de får svar från oss.