DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

6 av 10 ser höga arbetsgivaravgifter som ett hinder för att anställa

Bild: Martina Holmberg / TT

Höga anställningskostnader bromsar hanteringen av långtidsarbetslösheten i Sverige. Det visar en ny rapport som tagits fram i samverkan mellan Entreprenörskapsforum och Företagarna.

Enligt en enkät riktad till Företagarnas medlemspanel uppger 60 procent höga arbetsgivaravgifter som ett av de största hindren för företag som vill nyanställa och expandera.

"Svensk arbetsmarknad har ett dualt problem: dels kompetensbrist som är konkurrens- och välståndshämmande, dels ett betydande ekonomiskt utanförskap med hög arbetslöshet och många som saknar självförsörjning", säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS samt en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande.

Nu efterlyser rapportförfattarna en reformagenda som gör det lättare att anställa för mindre och växande företag genom sänkta kostnader och minskad regelbörda.

Bland förslagen finns undersökning av lagstadgad minimilön, höjd ersättning för sjuklönekostnader och undantag för rehabiliteringsansvar för mindre företag.

Rapport: Återstart, lägre arbetslöshet och högre självförsörjningsgrad – Vilka hinder ser företagen för att anställa?