KOMPETENSKRISEN

Experten: Fel att lägga ned branschskolor

Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert på kompetensförsörjning. Bild: Pressbild

Det är fel att avsluta försöksverksamheten med branschskolor, menar Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert på kompetensförsörjning.

Under året kommer försöksverksamheten med branschskolor för elever på kommunernas vuxenutbildning och gymnasiala yrkesprogram att avslutas.

Men när arbetsmarknaden skriker efter yrkesutbildade är det helt fel väg att gå, menar Anna Jansson Libietis.

− Branschskolorna behövs. Regeringen bör låta dem bestå och satsa stort på kunskapsspridning om det skriande behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Istället för att lägga ner branschskolorna behövs insatser för att få fler elever att söka utbildningarna och fler huvudmän att samverka med branschskolorna, säger hon, i en kommentar på organisationens hemsida.

Företagarna: Branschskolorna behövs